123
მთავარი გვერდი » სტატიები 23.06.2019
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 9

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 9

  1. თამარ მეფე: მეფეთა მეფე და მზეთა მზე და დედოფალთა დედოფალი, გამეფება,                                                                     გიორგი რუსი, ლაშქრობანი, რუსის გაძევება, დავით სოსლანი, შამქორის ბრძოლა,                                                                   ვარძია, ვარიანის ბრძოლა, ოქროს ხანა, თამარის ლოცვა, შოთა რუსთველი, თამარის                                                               საფლავის საიდუმლო;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა.
  3. წყვილებში  მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 9

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 9

<!--[     1.  ლოგიკური ამოცანები;

 2.       2. ლოგიკური აზროვნების განვითარება-განმტკიცება;

    3. წყვილებში მუშაობა.

   • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px