123
მთავარი გვერდი » სტატიები 22.06.2019
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 8

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 8

 

  1. დავით აღმაშენებელი: გელათი, დიდგორი, თბილისის განთავისუფლება,                                                                                   ხატმა გადაარჩინა, წიგნისმოყვარე მეფე, წიგნი და ხმალი;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
  3. წყვილებში მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 8

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 8

<!--[   1. გეომეტრიულ მასალაზე მუშაობა

<!--[    2. გეომეტრიულ ფიგურებზე ცოდნის განმტკიცება-განზოგადება;

    3. ჯგუფური მუშაობა.

   • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px