123
მთავარი გვერდი » სტატიები 21.06.2019
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 7

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 7

  1. დავით აღმაშენებელი: დავითის ნატრულობა, დიდი თურქობა, წყალობა,                                                                     მიწისძვრა, გვირგვინოსანი, ჯვაროსნები, კახეთი და ჰერეთი დაიბრუნა;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
  3. წყვილებში მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 7

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 7

1. წილადები. ნაწილებად დაყოფა;

2. ოთხივე არითმეტიკულ მოქმედებაზე ცოდნის განმტკიცება-განზოგადება;

3. ჯგუფური მუშაობა  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px