123
მთავარი გვერდი » სტატიები 20.06.2019
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 6

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 6

 

  1. ბაგრატ მესამე-ბაგრატიონი: ვინც ღმერთმა გამოარჩია, ბაგრატიონები,                                                                                      მეფედ ეძებენ ბაგრატს, დიდ წინაპართა მსგავსად, მემკვიდრეობა,                                                                                             ტაძართა ამშენებელი, ტაოდან ტაოში;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
  3. ჯგუფური მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.

      საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 6

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 6

 

1. გამრავლება-გაყოფა;

2. ოთხივე არითმეტიკულ მოქმედებაზე ცოდნის განმტკიცება-განზოგადება;

3. ჯგუფური მუშაობა.

          


  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px