123
მთავარი გვერდი » სტატიები 19.06.2019
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 5

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 5

  1. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა: ქართლის აოხრბა, ვახტანგი მეფე გახდა,                                                                   ვახტანგი გოლიათს ამარცხებს, ომი, სპარსთა შემოსევები, რატომ დაარქვეს                                                                               გორგასალი, ორთაბრძოლა, თბილისი, უკანასკნელი ომი.
  2.  ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა; 
  3. ჯგუფური მუშაობა - როლური თამაში.

    საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 5

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 5

 

1. ნუმერაცია;

2. მათემატიკური აზროვნების განვითარებაზე მუშობა;

3. წყვილებში მუშაობა.

 


  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px