123
მთავარი გვერდი » სტატიები 17.06.2019
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 3

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 3

  1. ფარნავაზი: მამულად ქართლელი, სიზმარი, ფარნავაზმა განძი იპოვა, ქუჯი ერისთავი, პირველი მეფე, ანბანი - ანბანის კერპი;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
  3. ჯგუფური მუშაობა: ტექსტის შემოქმედებითად გადმოცემა - ხატვა, ძერწვა.
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ დღე 3

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  დღე 3

  1. ნუმერაცია;
  2. მათემატიკური აზროვნების განვითარებაზე მუშობა;
  3. წყვილებში მუშაობა.

ნუმ


  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px