123
მთავარი გვერდი » სტატიები 05.06.2019
1 2 3 4 5
 

საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 6

საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 6

  1. ნუმერაცია, რიცხვთა შედგენილობა, შესაბამისობა სიმრავლეთა                                                                              ელემენტებს შორის შეკრება-გამოკლება;
  2. მათემატიკური აზროვნების განვითარებაზე მუშაობა;
  3. ჯგუფური მუშაობა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 6

საზაფხულო სკოლა - მწიგნობარი“ - დღე 6

  1. მაღალმხატვრული ნაწარმოები: „გულკეთილი ქვრივი“;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
  3. წყვილებში მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px