123
მთავარი გვერდი » სკოლა » მოს. თვითმმართველობა » მოსწავლეთა თვითმმართველობის სამუშაო გეგმა
1 2 3 4 5

მოსწავლეთა თვითმმართველობის სამუშაო გეგმა

 

         მოსწავლეთა თვითმმართველობის 

                      სამუშაო გეგმა:

 

სხდომა1.

 სექტემბერი

 
 1. თვითმმართველობის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
 2. სამეურვეო საბჭოში საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლის არჩევის შესახებ.
 3. დისციპლინურ კომიტეტში საშუალო საფეხურის მოსწავლის არჩევის შესახებ.

სხდომა 2.

 სექტემბერი

 1. მოსწავლეთა სასკოლო თვითმმართველობის წვრებზე დავალების განაწილების შესახებ
 2. მოსწავლეთა თვითმმართველობის დებულებისა და სამუშაო გეგმის განხილვადამტკიცების შესახებ.
 3. მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით კლუბების დაფუძნება

სხდომა 3.

12 სექტემბერი

 1. მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლების მიზნით ჩატარებული მუშაობის შედეგის შესახებ
 2.  კლასებში მოსწავლეთა გაკვეთილებზე გამოცხადების შესახებ

 

სხდომა 4.

 1. პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ
 2. კლუბის მუშაობის შესახებ
 3. მე910 კლასებში მოსწავლეთა გაკვეთილებზე გამოცხადების შესახებ

სხდომა 5.

2 თებერვალი

 1. მოსწავლეთა უფლებების დაცვის მდგომარეობისა და მოსწავლეთა მიერ ქცევის წესების დაცვის მდგომარეობის შესახებ
 2. მხარეთმცოდნეობის და დებატკლუბის მუშაობის შესახებ

სხდომა 6.

მარტი

 1. თავისუფალი დროის სწორი ორგანიზების მიზნით ჩატარებული მუშაობისა და შედეგების შესახებ

სხდომა7.

აპრილი

 1. ინფორმაცია სკოლის, ოჯახისა და საზოგადოების ერთობლივი მუშაობის შესახებ
 2. მოსწავლეთა სასწავლოშემოქმედების კონფერენციებსა და საგნობრივ ოლიმპიადესა და ტურებში მოსწავლეთა მონაწილეობის შედეგების შესახებ

სხდომა 8.

მაისი

 1. მოსწავლეთა კულტურული დასვენების მიზნით ექსკურსიების, თეატრებსა და კინოში ერთობლივი სვლის ორგანიზაციის შესახებ
 2. წლის საუკეთესო მოსწავლის (მოსწავლეების) და კლასის დებულების განხილვა დამტკიცების შესახებ
 3. მე7–9 კლასის სპიკერების  ანგარიში 2010-2011 სასწავლო წლის გაწეული მუშაობის შესახებ

სხდომა 9.

 1. მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიერ 2010-2011 სასწავლო წელს ჩატარებული სამუშაოების შესახებ
 2. წლის საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენის შესახებ
 3. წლის საუკეთესო კლასის გამოვლენის შესახებ
 4. მოსწავლის ცოდნის და აღმზრდელობითი დონის მდგომარეობის შესახებ

შეფასება
 (ხმების რაოდენობა #: 0)
ნახვები: 6215 | [complaint]პასუხი ავტორს![/complaint] |
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Tuesday
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 20 ოქტომბერი 2012 22:57
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Carlinda
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 27 ოქტომბერი 2012 07:17
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Chelsi
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 28 ოქტომბერი 2012 19:36
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Charla
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 3 ნოემბერი 2012 23:13
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Turk
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 5 ნოემბერი 2012 18:14
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Robbie
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 11 ნოემბერი 2012 16:31
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Lilly
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 21 ნოემბერი 2012 21:32
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Parmelia
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 30 ნოემბერი 2012 00:20
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Misty
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 5 დეკემბერი 2012 15:00
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Dina
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 7 დეკემბერი 2012 19:27
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Suzy
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 10 დეკემბერი 2012 19:19
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Hetty
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 დეკემბერი 2012 16:28
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Kelis
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 დეკემბერი 2012 15:02
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Nonie
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 15 დეკემბერი 2012 13:47
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Capatin
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 1 იანვარი 2013 02:48
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Pharme362
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 2 იანვარი 2013 11:10
Hello! ffgekfb interesting ffgekfb site! I'm really like it! Very, very ffgekfb good!
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Pharme785
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 2 იანვარი 2013 11:10
Very nice site! <a href="http://aixopey.com/qqvtot/1.html">cheap viagra</a>
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Pharma733
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 2 იანვარი 2013 11:10
Very nice site! cheap cialis
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Pharmd823
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 2 იანვარი 2013 11:11
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Caden
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 იანვარი 2013 06:34
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
viagra
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 17 იანვარი 2013 10:38
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
cheap_viagra
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 18 იანვარი 2013 10:23
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Rileigh
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 22 იანვარი 2013 07:05
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Jodecy
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 22 იანვარი 2013 07:05
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Krystal
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 23 იანვარი 2013 09:33
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
cialis_20mg
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 23 იანვარი 2013 11:57
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Cherlin
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 24 იანვარი 2013 19:32
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Earthwind
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 24 იანვარი 2013 19:33
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
viagra_online
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 28 იანვარი 2013 22:53
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
generic_viagra
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 1 თებერვალი 2013 11:41
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px