{include file=\"slidebox.tpl\"} პროექტი "ევროპა - საქართველოს ბუნებრივი გარემო" » სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს #1 საჯარო სკოლა
123
მთავარი გვერდი » მთავარი » პროექტი "ევროპა - საქართველოს ბუნებრივი გარემო"
1 2 3 4 5

პროექტი "ევროპა - საქართველოს ბუნებრივი გარემო"

 

პროექტი "ევროპა - საქართველოს ბუნებრივი გარემო" 

12 ივნისს შედგა სასწავლო პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა IX-ა კლასში,

რომელიც მიმდინარეობდა ორი თვის განმავლობაში. პროექტის ხელმძღვანელი ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების უფროსი მასწავლებელი ფიქრია გიორხელიძე.

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის გეგმის ლინკი - https://drive.google.com/file/d/1emHEraMQtRdiZKmWinEeYW8IZzdlJvWC/view 

პროექტის გეგმა 

 1. 1.    პროექტის  სახელწოდება:

 

,,ევროპა-საქართველოს ბუნებრივი გარემო''

 

 1. 2.    პროექტის ხანგრძლივობა:          8 აპრილი -   8ივნისი  /2 თვე/ 

 

 1. პროექტის  მონაწილეები:

ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ფიქრია გიორხელიძე;

IX ა კლასის 34 მოსწავლე;

 

 1. 4.    პრობლემების ანალიზი: 

 

   ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს მოსწავლეს სამყაროს ერთ მთლიანობად აღქმაში და მიმდინარე პროცესებში საქართველოს ადგილის განსაზღვრაში. პრაქტიკულმა საქმიანობამ მაჩვენა, რომ მოსწავლეებს უჭირთ ისტორიულ ეპოქებში ორიენტაცია, უჭირთ საქართველო დააკავშირონ მსოფლიო ისტორიაში მომხდარ მოვლენებს, ასევე სირთულეა მიზეზ-შედეგობრივი მიდგომა ისტორიული პროცესებისადმი. მოსწავლეთა ნაწილი, მნიშვნელოვნად ფაქტების დამახსოვრობას მიიჩნევს, არ ცდილობს დაინახონ ლოგიკური ჯაჭვი მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებსა და საქართველოში მომხდარ მოვლენებს შორის. მათთვის ბუნდოვანია, როგორ შეიძლება პატარა საქართველოზე გავლენას ახდენდეს დიდი სახელმწიფოების წარმოშობა გაძლიერება და პირიქით. მოსწავლეები მართალია გეოგრაფიაში და  წინა კლასებში ისტორიაში სწავლობენ საქართველოს თავისებური მდებარეობის შესახებ, მაგრამ უჭირთ გეოგრაფიული გარემოსა და ისტორიული პროცესების ერთმანეთთან დაკავშირება.

2014 წლის ივნისში საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ,

საქართველოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივა უფრო აქტუალური თემა გახდა, რაც დაგვირგვინდა 2017 წლის 2 თებერვალ იზალიბერალიზაციის შემოღებით. ზოგადად ჩემი მოსწავლეები დადებითად აფასებენ ამ ფაქტს, თუმცა ზოგიერთი მოსწავლე  ამ თემებისადმი მიძღვნილ კლასის საათებზე სვამს კითხვას- რატომ არიან მათი მშობლები ევროპული ინტეგრაციისადმი კრიტიკულად განწყობილი?

   ამ გარემოებების გათვალისწინებით გადავწყვიტე IX კლასელებს შევთავაზო პროექტი, რომელიც საშუალებას მისცემთ მათ გამოიკვლიონ  კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობა მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში, გააანალიზონ საქართველოს ისტორიულ მოვლენებს შორის რთული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან. გააკეთონ აღმოჩენები და დასკვნები, რომ საქართველო მუდმივად იყო პოლიტიკური არჩევანის წინაშე და ძირითადად ვითარდებოდა ევროპული მიმართულებით. პროექტი მისცემს მოსწავლეებს შესაძლებლობას, გააანალიზონ რა გარემოებებმა განაპირობა დასავლური ორიენტაციის შეცვლა, იმსჯელონ არის თუ არა დღევანდელი მისწრაფება ევროპასთან ურთიერთობების გაღრმავება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა და არის თუ არა ევროპა ბუნებრივი გარემო საქართველოსათვის

 

 1. 5.    პროექტის მიზანი:

სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში საქართველოს პოლიტიკური არჩევანის  გაანალიზების საშუალებით, მოსწავლეებში კვლევის, ანალიზის და პრეზენტაციის უნარის განვითარების ხელშეწყობა.     

 

 

 1. 6.    პროექტის ამოცანები:

Iამოცანა:კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობის დადგენა მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში

 

IIამოცანა :საქართველო-ევროპის ურთიერთობის მაგალითების კვლევა და ანალიზი

 

IIIამოცანა : საერთო ევროპულ ოჯახში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის პერსპექტივა 1918-1921

წლებში და მისი ჩაშლის მიზეზების გაანალიზება

 

IVამოცანა: თანამედროვე საქართველოსა და ევროსტრუქტურების ურთიერთობის

გაანალიზება

 

 1. 7.    ამოცანების განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობები   

 

ამოცანის დასახელება  

და მოკლე აღწერა 

ვადა 

მოსალოდნელი შედეგი 

მოსალოდნელი შედეგის  ამსახველი  

მასალა 

პასუხისმგებ ელი  პირი 

რესურსები 

 I ამოცანა:

კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობის დადგენა მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში.

 1.პროექტის პრეზენტაცია და  მოსწავლეებისათვის დავალებების განაწილება,

2.თხზულებების მომზადება  და კონფერენციის ორგანიზება

3.Power-point პროგრამის გამოყენებით მოსწავლეების  მიერ პრეზენტაციების მომზადება და

აუდიტორიის წინაშე

 წარდგენა

4.I შუალედური მონიტორინგი

08.04.-20.04

 

მოსწავლეებს შუძლიათ მსჯელობას

უძველესი დროიდან დღემდე ქართული სახელმწიფოებისადა ისტორიულ-

გეოგრაფიულიმხარეების საზღვრების ცვალებადობაზე;

შეუძლიათ მსჯელობა ამ

ცვლილებების გამომწვევ მიზეზებზე;

შეუძლია რუკაზე აღნიშნოს სხვადასხვა ეპოქაში საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი სავაჭრო გზები.

Power point-ში მომზადებული პრეზენტაციები, ელექტრონული მისამართი,

ფოტომასალა

ანგარიში ამოცანის შესრულების შესახებ

ფიქრია გიორხელიძე

კომპიუტერი,

პროექტორი, რუკები.

საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელო

II ამოცანა: საქართველო-ევროპის ურთიერთობის მაგალითების კვლევა და ანალიზი

1.პოლიტიკური სიტუაციების როლური

გათამაშება და დისკუსიის მოწყობა;

 

23.04-30.04

მოსწავლეებს შუძლიათ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების მნიშვნელობის გაანალიზება ქართული სახელმწიფოს საგარეო

ორიენტაციის განსაზღვრაში. მსჯელობენ თუ რა გარემოებებმა მოწყვიტა

საქართველო

ევროპას და

აფასებენ,-

რამდენად სამართლიანია

საქართველოს

საგარეო

ორიენტაცია

მიმართული იყოს

დასავლეთისაკენ.

 

ფოტო და ვიდეო მასალა

 

ფიქრია გიორხელიძე

თაბახის ფურცლები, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,ბედი ქართლისა’’

აგათია სქოლასტიკოსის თხზულებიდან ნაწყვეტები

მუხრან მაჭავარიანის ,,საბა’’

 

III ამოცანა: საერთო ევროპულ ოჯახში ჩვენი

ქვეყნის ინტეგრაციის

პერსპექტივა 1918-1921

წლებში და მისი ჩაშლის

მიზეზების გაანალიზება

1.სტუმრად საკრებულოში - შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, პოლიტოლოგ გრიგოლ ივანეიშვილთან და

საკრებულოს თანაშემწე ისტორიკოს მზია

კიკალიშვილთან. -მსჯელობა-დისკუსია თემაზე: 

რატომ ჩაიშალა საქართველოს დემოკრატიული

რესპუბლიკის ევროპასთან ინტეგრაციის

პერსპექტივა.

2.მოსწავლეების მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავთან დაკავშირებით პოსტერების მომზადება

3.ინტელექტუალური თამაში თემა -,,საქართველოს

რესპუბლიკა 1918-1921წ.’’

3. II შუალედური

მონიტორინგი

 

 

01.05-22.05

ამჟღავნებენ  საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ცოდნას, ადარებენ თანამედროვეობას.

ფოტო მასალა

ელექტრონული მისამართი

მომზადებული პოსტერები

 

ფიქრია გიორხელიძე

კომპიუტერი,

პროექტორი,

საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელო,

პირველი რესპუბლიკის დროშა, ვატმანის ქაღალდები, მარკერები.

IVამოცანა:  

თანამედროვე საქართველოსა და

ევროსტრუქტურების ურთიერთობის

გაანალიზება

1.პრეზენტაციების მომზადება საერთაშორისო

ორგანიზაციების სტრუქტურის, მათი

დაარსების დროის

შესახებ -  გაერო, ნატო,

 ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ეუთო..

2.მოსწავლეების მიერ

მომზადებული ესსეების

წაკითხვა, მსჯელობა

მშობლების მონაწილეობით.

თემა- ჩემი არჩევანი. 

პროექტის დახურვა.

3.პროექტის საბოლოო

შეფასება

მოსწავლეების მიერ

მასწავლებლის მიწოდებული პროექტის კითხვარის შევსება,

მონაწილე მოსწავლეების დაჯილდოება

 

 

22.05-08.06

მოსწავლეები აანალიზებენ   საერთაშორისო      ორგანიზაციების      გავლენას    თანამედროვე

საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებაზე.

 

მოსწავლეების მიერ მომზადებული პრეზენტაციები

ელექტრონული მისამართი

ფოტომასალა

ფიქრია გიორხელიძე

კომპიუტერი,

პროექტორი,

თაბახის ფურცლები, პრინტერი, მარკერები

 1. 1.    მოსალოდნელი შედეგები:

 

IX  კლასის 34 მოსწავლე შეძლებს გაანალიზოს საქართველოსა და კავკასიის მნიშვნელობა, როგორც წარსულში ასევე დღეს, სხვადასხვა ისტორიული მაგალითების მოკვლევით შეძლებენ დასკვენების გაკეთებას, რომ საქართველოს ბუნებრივი გარემო იყო ევროპა. ეცოდინებათ რა გარემოებებმა მოწყვიტა

საქართველო ევროპას და შეძლებენ შეფასებას,- რამდენად სწორია საქართველოს საგარეო ორიენტაცია მიმართული იყოს დასავლეთისაკენ.

პროექტი ხელს შეუწყობს ისეთი უნარების განვითარებას, როგორიცაა ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების, თვალსაჩინოებების გამოყენებისა და შექმნის, კვლევის, ანალიზის, მსჯელობის, პრეზენტაციის, თანამშრომლობის უნარების განვითარებას.

 

სტ.IX.1.  მოსწავლესშეუძლია დაახასიათოსსაქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები და გაანალიზოსამმხარეების საზღვრების ისტორიული პროცესებით განპირობებულიცვალებადობა.

შედეგითვალსაჩინოა,თუ მოსწავლე:

 • მსჯელობსუძველესიდროიდანდღემდექართულისახელმწიფოებისადა ისტორიულ-

გეოგრაფიულიმხარეების საზღვრების ცვალებადობაზე;მსჯელობს ამ

ცვლილებებისგამომწვევ მიზეზებზე;

 

სტ.IX.2.       მოსწავლეს   შეუძლია   გაანალიზოს   სხვადასხვა   ისტორიული   ეპოქის საქართველოში ეკონომიკური ურთიერთობებისგანვითარება.

შედეგითვალსაჩინოა,თუ მოსწავლე:

 

 • მსჯელობს სხვადასხვა ეპოქაში ამა თუ იმ რეგიონთან თუ სივრცესთან

საქართველოსეკონომიკური ურთიერთობებისშესახებ.

 • რუკაზე  აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიაზე  გამავალ  სხვადასხვა   ეპოქის სავაჭრო გზებს;

 

სტ.IX.5.მოსწავლესშეუძლია  გაანალიზოსსაგარეოდასაშინაოფაქტორებისგავლენა ქართული სახელმწიფოსწარმოშობასა და განვითარებაზე.

 • მსჯელობსკონკრეტულ საგარეოპოლიტიკურცვლილებებზე, რომლებმაცგავლენა მოახდინა ქართულსახელმწიფოებრივობაზე;
 • მსჯელობსმსოფლიოომებითგამოწვეულ  ცვლილებებზე და საქართველოსთვის

ამცვლილების მნიშვნელობაზე;

 • აანალიზებს      საერთაშორისო      ორგანიზაციების      გავლენას      თანამედროვე

საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებაზე.

 

 

სტ.IX.6.მოსწავლესშეუძლია  მსჯელობასაქართველოშიარსებულირელიგიებისადა მათი აქ  

გავრცელების ისტორიული მიზეზებისშესახებ.

 • აანალიზებსქრისტიანობისსახელმწიფორელიგიადგამოცხადებისმნიშვნელობას ქართულისახელმწიფოსსაგარეოორიენტაციისგანსაზღვრაში. მსჯელობს

ქრისტიანობისროლზექართულიკულტურისგანვითარებაში და ქართული

ეთნოსისგანმტკიცებაში;

 • აჯგუფებსსაქართველოშიქრისტიანობისსახელმწიფორელიგიადგამოცხადების

ხელშემწყობდა ხელისშემშლელ ფაქტორებს, მოიძიებსმათანალოგიასსხვა

ქრისტიანულიქვეყნების ისტორიაში;

 

 

                                  9.    პროექტის  ბიუჯეტი


 

თანხა (ლარებში)

% წილი

პროექტის მთლიანი ღირებულება

25

100%

თანადაფინანსება

0

0

სკოლის წვლილი პროექტის დანერგვის

პროცესში

25 ლ. საკანცელარიო ნივთებით

უზრუნველყოფა.

100%

 

 

 

 

ხარჯების   დეტალური 

აღწერა

რაოდენობა

ერთეულის  ღირებულება

სულ

სკოლის

წილი

საზ.წილი

ვატმანის ქაღალდი

10

1

10

10

 

მარკერი

10

1

10

10

 

თაბახის ფურცელი

100

0,5

5

5

 

სულ

 

 

25

25

0

                              10.    პროექტის შუალედური და საბოლოო შეფასება

პროექტის მონიტორინგი/შეფასება

ვის მიერ

როდის

რა კრიტერიუმებით

პირველი შუალედური

მონიტორინგი   

ფიქრია გიორხელიძე

მოსწავლეები 

20.04

1.ანგარიში ამოცანის

განხორციელების შესახებ

მეორე შუალედური

მონიტორინგი 

ფიქრია გიორხელიძე

მოსწავლეები 

22.05

1.ანგარიში ამოცანის

განხორციელების შესახებ

2.პროექტზე მუშაობის პროცესში მოსწავლეთა შეფასება მასწავლებლის მიერ

 

საბლოო შეფასება 

ფიქრია გიორხელიძე

მოსწავლეები 

8.06

1.პროექტის შეფასების კითხვარი

 

 

შეფასების სქემები

 

ანგარიში ამოცანის განხორციელებაზე

თარიღი:

ჯგუფის წევრი მოსწავლეების სახელები  და გვარები:

ამოცანის განხორციელების ვადა ---------------------------------

შინაარსობრივი სამუშაო

მოვაგვარეთ:

მოცემულ ვადაში ჩვენ სამუშაოს წარმატებით გავართვით თავი:

 

 

 

წავაწყდით დაბრკოლებებს:

მოცემულ დროში ჩვენ შეგვექმნა სიძნელეები შმდეგი სამუშაოს შესასრულებლად:

 

 

ჩვენ ალბათ გვესაჭროება:--------------------------------------------

 

ამისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ:-----------------------------------------

 

 

 

 

 

პროექტის შეფასების კითხვარი

პროექტის დასახელება: ,,ევროპა-საქართველოს ბუნებრივი გარემო’’

პროექტზე მუშაობის ვადები: 8 აპრილი -   8 ივნისი

საყვარელო მოსწავლეებო, იმისათვის, რომ მომავალში პროექტზე მუშაობა გავაუმჯობესოთ , ჩემი დიდი სურვილია გავარკვიო, როგორ შეაფასებდით მას

 1. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩა, ამ პროექტზე სენ რაიმე ახალი ისწავლე?

ა. მე ძალიან ბევრი ახალი ვისწავლე

ბ. მე ახალი ვისწავლე

დ. მე ნაკლებად ვისწავლე ახალი

დ. მე არაფერი მისწავლია ახალი

 1. შენთვის ნათელი იყო, საკუთარი როლი პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად და შედეგის მისაღწევად

ა. სრულიად ნათელი იყო’

ბ. ძირითადად ნათელი იყო;

გ. ნაკლებად იყო ნათელი

დ. სრულიად გაურკვეველი იყო;

 1. მასწავლებელმა მიჩვენა გზა, როგორ უნდა მემუშავა პროექტზე

ა. სრულიად ვეთანხმები

ბ. ვეთანხმები

გ. ნაწილობრივ ვეთანხმები

დ. არ ვეთანხმები

 1. ჩვენი პროექტის შედეგებით კმაყოფილი ვარ

ა. სრულიად ვეთანხმები

ბ. ვეთანხმები

გ. ნაწილობრივ ვეთანხმები

დ. არ ვეთანხმები

 1. განსაკუთრებით რას შეაქებდი ან გააკრიტიკებდი პროეტში?

შექება:--------------------------------------------------------------------------------

 

კრიტიკა:------------------------------------------------------------------------------

 

დიდი მადლობა დახმარებისათვის!

 

 

 

 

 

 

პროექტზე მუშაობის პროცესში მოსწავლეთა შეფასება მასწავლებლის მიერ 

 

ქულები

მოქნილობა

მიღწეული ქულა

5

მოსწავლეს ძალიან კარგად შეუძლია მოპოვებული

ინფორმაციის,წინადადებებისა და რჩევების ადაპტირება და

დამოუკიდებლად მათი ადეკვატური გამოყენება.

 

 

4

მოსწავლეს შეუძლია მოპოვებული ინფორმაციის,

წინადადებებისა და რჩევების ადაპტირება და მათი

ადეკვატური გამოყენება.

 

 

3

მოსწავლეს სხვათა უმნიშვნელო დახმარებით შეუძლია

მოპოვებული ინფორმაციის, წინადადებებისა და რჩევების

ადაპტირება და მათი შეზღუდული გამოყენება.

 

 

2

მოსწავლეს უჭირს მოპოვებული ინფორმაციის, წინადადებების,

რჩევების ადაპტირება და გამოყენება.

 

 

1

მოსწავლეს ძალიან უჭირს მოპოვებული ინფორმაციის,

წინადადებების, რჩევების ადაპტირება და გამოყენება.

 

 

0

 მოსწავლეს არ შეუძლია მოპოვებული ინფორმაციის,

წინადადებების, რჩევების ადაპტირება და გამოყენება.

 

 

თანამშრომლობის უნარი 

 

5

მოსწავლე მზად არის, მაქსიმალური წვლილი შეიტანოს ჯგუფის მუშაობაში და მიაწოდოს მას რაც შეიძლება მეტი გამოსადეგი იდეა. მას ყოველთვის შეუძლია ჯგუფის სხვა წევრების წინადადებათა მოსმენა, გათვალისწინება და განვითარება.

 

4

მოსწავლე მზად არის, შეიტანოს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში და მოამარაგოს ჯგუფი გამოსადეგი იდეებით. მას უმეტესად შეუძლია ჯგუფის სხვა წევრების წინადადებათა მოსმენა, გათვალისწინება და განვითარება.

 

3

მოსწავლე ნაწილობრივ მზადაა, შეიტანოს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში და მოამარაგოს ჯგუფი საკუთარი იდეებით. იგი ხშირად უსმენს ჯგუფის სხვა წევრთა წინადადებებს, ითვალისწინებს და ცდილობს მათ განვითარებას.

 

2

მოსწავლეს იშვიათად შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში და ძნელად ამარაგებს ჯგუფს იდეებით. იგი იშვიათად უსმენს ჯგუფის სხვა წევრების წინადადებებს, ნაკლებად ითვალისწინებს და თითქმის არ ცდილობს მათ განვითარებას.

 

1

მოსწავლეს თითქმის არ შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში და არ ამარაგებს ჯგუფს იდეებით. იგი არ უსმენს, არ ითვალისწინებს და არ ცდილობს ჯგუფის სხვა წევრების წინადადებების განვითარებას.

 

0

მოსწავლეს არ აქვს არავითარი მზაობა ჯგუფური

მუშაობისთვის.

 

 

საიმედოობა

 

5

მოსწავლე უმიზეზოდ არ აცდენს ჯგუფის არც ერთ შეხვედრას, ჯგუფის გადაწყვეტილებით მისთვის დაკისრებულ ყველა დავალებას დროულად და კეთილსინდისიერად ასრულებს, მისი სამუშაო რესურსები ყოველთვის მოწესრიგებულია.

 

4

მოსწავლე უმიზეზოდ თითქმის არ აცდენს ჯგუფის შეხვედრებს, თითქმის ყველა დავალებას დროულად და კეთილსინდისიერად ასრულებს, მისი სამუშაო რესურსები უმეტესწილად მოწესრიგებულია.

 

3

მოსწავლე უმეტესწილად არ აცდენს ჯგუფის შეხვედრებს, დავალებას ხშირად დროულად და კეთილსინდისიერად ასრულებს, მისი სამუშაო რესურსები ხშირად მოწესრიგებულია.

 

2

მოსწავლე ხშირად აცდენს ჯგუფის შეხვედრებს, დროულად და კეთილსინდისიერად არ ასრულებს დავალებას, მისი სამუშაო რესურსები ხშირად მოუწესრიგებულია.

 

1

მოსწავლე ძალიან ხშირად აცდენს ჯგუფის შეხვედრებს, დავალებებს თითქმის არ ასრულებს, თუ ასრულებს, დაგვიანებით და არაკეთილსინდისიერად, მისი სამუშაო რესურსები მუდამ მოუწესრიგებელია.

 

0

პროექტზე მუშაობისას მოსწავლეზე დაყრდნობა არ შეიძლება.

 

 

კომუნიკაციის უნარი

 

5

მოსწავლე ძალიან კარგად ახერხებს ფაქტების, კონტექსტის, თავისი ემოციური მდგომარეობის ადეკვატურად გადმოცემას. იგი ყოველთვის მისდევს საუბრის/დიალოგის/დისკუსიის წესებს და შეუძლია ძალიან კარგი იმპულსების გაცემა ერთობლივი სამუშაოს წარმართვისთვის.

 

4

მოსწავლე კარგად ახერხებს ფაქტების, კონტექსტის, თავისი ემოციური მდგომარეობის ადეკვატურად გადმოცემას. იგი თითქმის ყოველთვის მისდევს საუბრის/დიალოგის/დისკუსიის წესებს და შეუძლია კარგი იმპულსების მიცემა ერთობლივი სამუშაოს წარმართვისთვის.

 

3

მოსწავლე უმეტესად ახერხებს ფაქტების, კონტექსტის, თავისი ემოციური მდგომარეობის ადეკვატურად გადმოცემას. იგი ხშირად მისდევს საუბრის/დიალოგის/დისკუსიის წესებს და ხანდახან შეუძლია, კარგი იმპულსები გასცეს ერთობლივი მუშაობისას.

 

2

მოსწავლე იშვიათად ახერხებს ფაქტების, კონტექსტის, თავისი ემოციური მდგომარეობის ადეკვატურად გადმოცემას. იგი იშვიათად მისდევს საუბრის/დიალოგის/დისკუსიის წესებს და თითქმის არ გასცემს პოზიტიურ იმპულსებს ერთობლივი მუშაობის პროცესში.

 

1

მოსწავლეს თითქმის არ შესწევს უნარი, ფაქტები, კონტექსტი, თავისი ემოციური მდგომარეობა ადეკვატურად გადმოსცეს. იგი იშვიათად მისდევს საუბრის/დიალოგის/დისკუსიის წესებს და ვერ ახერხებს პოზიტიური იმპულსების გაცემას.

 

0

მოსწავლეს არ შესწევს უნარი, ფაქტები, კონტექსტი, საკუთარი ემოციური მდგომარეობა ადეკვატურად გადმოსცეს. იგი არასოდეს მისდევს საუბრის/დიალოგის/დისკუსიის წესებს და არ გასცემს პოზიტიურ იმპულსებს პროექტზე მუშაობის პროცესში.

 

 

კონფლიქტების მოგვარების უნარი

 

5

მოსწავლე სისტემატურად ამჟღავნებს კომპრომისის უნარს და შეუძლია, პირადი ინტერესები, თუ საჭიროება მოითხოვს, უკანა პლანზე გადასწიოს. მას შეუძლია პრობლემების იდენტიფიცირება, დროული რეაგირება და კონსტრუქციული კრიტიკის მიწოდება. მას ყოველთვის შესწევს შეცდომების აღიარებისა და დასკვნების გამოტანის უნარი.

 

4

მოსწავლე ამჟღავნებს კომპრომისის უნარს და უმეტესწილად შეუძლია, პირადი ინტერესები, თუ საჭიროება მოითხოვს, უკანა პლანზე გადასწიოს. ის ხშირად ახერხებს პრობლემების 12 იდენტიფიცირებას, დროულ რეაგირებას და კონსტრუქციული კრიტიკის მიწოდებას. მას შესწევს უნარი, აღიაროს შეცდომები და დასკვ


შეფასება
 (ხმების რაოდენობა #: 1)
ნახვები: 1045 |
{include file=\"sidebar.tpl\"}
«    ივნისი 2023    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
{include file=\"infotext.tpl\"}
Copyright © 2010 - 2021
 • \"count
 • \"count
 • \"count
 • \"count