123
1 2 3 4 5
         

„საზაფხულო სკოლა - გრამატიკონი“-ს მეორე მეცადინეობა

 „საზაფხულო სკოლა - გრამატიკონი“-ს მეორე მეცადინეობა

 

II დღე
1. თანამედროვე სალიტერატურო ქართული - სრულფასოვანი კომუნიკაციის,

მწერლობისა და მეცნიერების ენა. 
2. სიტყვა მნიშვნელობის თვალსაზრისით. სიტყვის გამოყენება ძირითადი და

გადატანითი მნიშვნელობით. სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა ისტორიულად.
3. ინტერაქტიული სემინარი (განხილულ ერთ რომელიმე საკითხზე სასწავლო აქტივობა).

1 2 3

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px