123
1 2 3 4 5
   

მასლენიცა 2018

მასლენიცა 2018

როგორც ცნობილია მოსწავლეები არაფორმალურ გარემოში უკეთესად ითვისებენ და უძლიერდებათ მოტივაცია. ამის გათვალისწინებით დავგეგმე პროექტი  ,,Масленица''. მიზნად დავისახე: ლექსიკური მარაგის გამდიდრება, კულტურათაშორისო დიალოგის აუცილებლობის გააზრება,  გუნდური მუშაობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება. პროექტი მიმდინარეობდა 1 თვე.

 

 

სურათი შეიძლება შეიცავდეს: 4 ადამიანი, მომღიმარი, ხალხი დგას
სურათი შეიძლება შეიცავდეს: 1 ადამიანი, დგომა და dancing


საზაფხულო ბანაკი „გრამატიკონი“

 

საზაფხულო ბანაკი „გრამატიკონი“

 

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

20 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით დილის 10:00 სთ-დან 11:30 სთ-მდე

საბაზო საფეხურის VII-VIII-IX კლასის მოსწავლეებისათვის მუშაობას

განახორციელებს საზაფხულო ბანაკი „გრამატიკონი“.

ხელმძღვანელები: ფ. ფანჩულიძე-კუჭავა, დ. ხაჩიძე.

საზაფხულო ბანაკის პროგრამა მოსწავლეებს დაეხმარებათ

ქართული ენის კომპეტენციის ამაღლებაში.

    

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px