123
1 2 3 4 5


სასწავლო პროექტი: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ"

სასწავლო პროექტი: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" 

 

11.06.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

განხორციელდა მათემატიკის სასწავლო პროექტის: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" პრეზენტაცია. 
მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო მეცადინეობა

 მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო მეცადინეობა

7.06.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს

N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო

მეცადინეობა, რომლის თემა იყო: მათემატიკური კონკურსი

,,ყველაზე ჭკვიანი". წრის ხელმძრვანელი - მათემატიკის წამყვანი

მასწავლებელი მანანა წულაია.

 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


მათემატიკის სასწავლო პროექტი

მათემატიკის სასწავლო პროექტი

მათემატიკის სასწავლო პროექტის: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" მორიგი საქმიანობა 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა

მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა 

 

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ. წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა, რომლის თემა იყო: ,,სივრცული გეომეტრიული ფიგურების დამზადება". წრის ხელმძღვანელი - მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი მანანა წულაია.

მოსწავლეებმა ჯერ სხვადასხვა შლილებში ამოიცვნეს და ამოარჩეს სივრცული გეომეტრიული ფიგურები, შემდეგ სქელ მუყაოს ქაღალზდე დახაზეს მათ მიერ ამორჩეული სივრცული ფიგურის შლილები, მერე გამოჭრეს, წახნაგები შესაბამისად გადაკეცეს და შეაწებეს უფერული სკოჩით. ასე ხალისით დაამზადეს მათთვის ნაცნობი სივრცული გეომეტრიული ფიგურები, დაფაზე დახაზეს ეს ფიგურები და შემდეგ დაახასიათეს თითოეული სივრცული გეომეტრიული ფიგურა. კეთებით და ხალისით, მოსწავლეებმა არა მარტო გაიხსენეს განვლილი მასალა, არამედ განიმტკიცეს ცოდნა და შეძლეს ამ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება.
მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის" მეცადინეობა

მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის" მეცადინეობა

10.05.2018 წელი - ჩატარდა სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო

სკოლის მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის" მეცადინეობა. თემა იყო: ,,ბრტყელი გეომეტრიული

ფიგურების დამზადება". წრის ხელმძღვანელი მ. წულაია.
მოსწავლეებმა ხალისით შეასრულეს დავალებებეი. მათ ჯერ ვატმანის ფურცლებზე

დახაზეს ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები, შემდეგ გამოჭრეს, გააკეთეს

პრეზენტაციები და ისაუბრეს თითოეული გეომეტრიული ფიგურის თვისებებზე.

წრის მეცადინეობა მოსწავლეთათვის იყო საინტერესო და ნაყოფიერი.


Manana Tsulaia-ს ფოტო.


მათემატიკის წრის: ,,ევრიკა" - ს მეცადინეობა

მათემატიკის წრის: ,,ევრიკა" - ს მეცადინეობა

 

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკა" - ს მეცადინეობა. განხილული

თემა იყო: ,,სიგრძისა და წონის საზომ ერთეულებს შორის კავშირი ".
მათემატიკის მასწავლებელი: მანანა წულაია


Manana Tsulaia-ს ფოტო.


მათემატიკის წრის ,,ევრიკის" რიგით მე - 4 მეცადინეობა

მათემატიკის წრის ,,ევრიკის" რიგით მე - 4 მეცადინეობა

29.03.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

ჩატარდა მათემატიკის წრის ,,ევრიკის" რიგით მე - 4 მეცადინეობა თემაზე:,,სახალისო

მათემატიკური - გეომეტრიული ამოცანები". წრის ხელმძღვანელი: მანანა წულაია
მათემტიკის წრის ,,ევრიკის" რიგით მესამე მეცადინეობა

მათემტიკის წრის ,,ევრიკის" რიგით მესამე მეცადინეობა

 

15.03.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში გაიმართა მათემტიკის წრის ,,ევრიკის" რიგით მესამე მეცადინეობა. განხილული თემაა:,,სახალისო მათემატიკური ამოცანები". წრის ხელმძღვანელი: მ. წულაია.

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


ქართველი მათემატიკოსები

2018 წლის 1 მარტს სსიპ. ოტია იოსელიანის სახელობის ქ. წყალტუბოს №1 საჯარო

სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" რიგით მეორე მეცადინეობა.

მასწავლებელი: მ.წულაია. 
განხილული საკითხი იყო: ,, ქართველი მათემატიკოსები".

 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


,,ევრიკის“ პირველი მეცადინეობა

,,ევრიკის“ პირველი მეცადინეობა

 

   2018 წლის 15 თებრვალს ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის“ პირველი მეცადინეობა. მასწავლებელი - მანანა წულაია.
განსახილველი თემები იყო:
1. მათემატიკის გაჩენის, განვითარების და გამოყენების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.
2. გამოჩენილი მათემატიკოსების ბიოგრაფიებისა და კურიოზების გაცნობა

Manana Tsulaia-ს ფოტო.
1 2

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px