123
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 3

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 3

  1. ფარნავაზი: მამულად ქართლელი, სიზმარი, ფარნავაზმა განძი იპოვა, ქუჯი ერისთავი, პირველი მეფე, ანბანი - ანბანის კერპი;
  2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
  3. ჯგუფური მუშაობა: ტექსტის შემოქმედებითად გადმოცემა - ხატვა, ძერწვა.
განათლების საერთაშორისო აკადემია IAE და სსიპ - ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს №1 საჯარო სკოლის ერთობლივი კონფერენცია

განათლების საერთაშორისო აკადემია IAE და სსიპ - ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს №1 საჯარო სკოლის ერთობლივი კონფერენცია

 

დაწვრილებით იხილეთ: https://www.facebook.com/events/422492384949101/ 

 

  

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px