123
1 2 3 4 5
   

სასწავლო პროექტი: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ"

სასწავლო პროექტი: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" 

 

11.06.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

განხორციელდა მათემატიკის სასწავლო პროექტის: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" პრეზენტაცია. 
მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო მეცადინეობა

 მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო მეცადინეობა

7.06.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს

N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო

მეცადინეობა, რომლის თემა იყო: მათემატიკური კონკურსი

,,ყველაზე ჭკვიანი". წრის ხელმძრვანელი - მათემატიკის წამყვანი

მასწავლებელი მანანა წულაია.

 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 

06.06.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის

№1საჯარო სკოლაში ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 
მათემატიკის სასწავლო პროექტი

მათემატიკის სასწავლო პროექტი

მათემატიკის სასწავლო პროექტის: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" მორიგი საქმიანობა 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

5.06.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში

ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია 
განსახილველი საკითხი:
შემაჯამებელი სამუშაო
ტესტირების ფორმით ღია დახურილი კითხვების მეშვეობით გააქტიურდება

მოსწავლეთა წინარე ცოდნა და ცოდნის შემოწმება -კორექტირება. მოსწავლეები

ხალისით ჩაერთვებიან ამ აქტივობაში, რადგან საშუალება ეძევათ საკუთარი ცოდნის თვითშეფასება.


 

Ketino Jikia-ს ფოტო.


რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 

 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში

ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია 
განსახილველი საკითხი: მხატვრულ ტექსტზე მუშაობა
ლექსიკური ელემენტების გაცნობა-გააზრება, უცხო სიტყვებზე

შესიტყვების/წინადადების შედგენა.

 მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა

მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა 

 

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ. წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა, რომლის თემა იყო: ,,სივრცული გეომეტრიული ფიგურების დამზადება". წრის ხელმძღვანელი - მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი მანანა წულაია.

მოსწავლეებმა ჯერ სხვადასხვა შლილებში ამოიცვნეს და ამოარჩეს სივრცული გეომეტრიული ფიგურები, შემდეგ სქელ მუყაოს ქაღალზდე დახაზეს მათ მიერ ამორჩეული სივრცული ფიგურის შლილები, მერე გამოჭრეს, წახნაგები შესაბამისად გადაკეცეს და შეაწებეს უფერული სკოჩით. ასე ხალისით დაამზადეს მათთვის ნაცნობი სივრცული გეომეტრიული ფიგურები, დაფაზე დახაზეს ეს ფიგურები და შემდეგ დაახასიათეს თითოეული სივრცული გეომეტრიული ფიგურა. კეთებით და ხალისით, მოსწავლეებმა არა მარტო გაიხსენეს განვლილი მასალა, არამედ განიმტკიცეს ცოდნა და შეძლეს ამ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px