123
1 2 3 4 5
 

სასწავლო პროექტი: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ"

სასწავლო პროექტი: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" 

 

11.06.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

განხორციელდა მათემატიკის სასწავლო პროექტის: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" პრეზენტაცია. 
მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო მეცადინეობა

 მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო მეცადინეობა

7.06.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს

N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" საწრეო

მეცადინეობა, რომლის თემა იყო: მათემატიკური კონკურსი

,,ყველაზე ჭკვიანი". წრის ხელმძრვანელი - მათემატიკის წამყვანი

მასწავლებელი მანანა წულაია.

 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 

06.06.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის

№1საჯარო სკოლაში ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 
მათემატიკის სასწავლო პროექტი

მათემატიკის სასწავლო პროექტი

მათემატიკის სასწავლო პროექტის: ,,სიმეტრია ჩვენს ირგვლივ" მორიგი საქმიანობა 

Manana Tsulaia-ს ფოტო.


რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 

 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში

ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია 
განსახილველი საკითხი: მხატვრულ ტექსტზე მუშაობა
ლექსიკური ელემენტების გაცნობა-გააზრება, უცხო სიტყვებზე

შესიტყვების/წინადადების შედგენა.

 მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა

მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა 

 

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ. წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა, რომლის თემა იყო: ,,სივრცული გეომეტრიული ფიგურების დამზადება". წრის ხელმძღვანელი - მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი მანანა წულაია.

მოსწავლეებმა ჯერ სხვადასხვა შლილებში ამოიცვნეს და ამოარჩეს სივრცული გეომეტრიული ფიგურები, შემდეგ სქელ მუყაოს ქაღალზდე დახაზეს მათ მიერ ამორჩეული სივრცული ფიგურის შლილები, მერე გამოჭრეს, წახნაგები შესაბამისად გადაკეცეს და შეაწებეს უფერული სკოჩით. ასე ხალისით დაამზადეს მათთვის ნაცნობი სივრცული გეომეტრიული ფიგურები, დაფაზე დახაზეს ეს ფიგურები და შემდეგ დაახასიათეს თითოეული სივრცული გეომეტრიული ფიგურა. კეთებით და ხალისით, მოსწავლეებმა არა მარტო გაიხსენეს განვლილი მასალა, არამედ განიმტკიცეს ცოდნა და შეძლეს ამ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება.
რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

15.05.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში

ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია
განსახილველი საკითხი:მინიდიალოგის მოსმენა კერძები, საყვარელი საჭმელი
მოსწავლეები უსმენენ მინიდიალოგს კომპიუტერის საშუალებით, ამოკრებენ საჭირო

ინფორმაციას და ასრულებენ შესაბამის სავარჯიშოებს

Ketino Jikia-ს ფოტო.

 მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის" მეცადინეობა

მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის" მეცადინეობა

10.05.2018 წელი - ჩატარდა სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო

სკოლის მათემატიკის წრის - ,,ევრიკის" მეცადინეობა. თემა იყო: ,,ბრტყელი გეომეტრიული

ფიგურების დამზადება". წრის ხელმძღვანელი მ. წულაია.
მოსწავლეებმა ხალისით შეასრულეს დავალებებეი. მათ ჯერ ვატმანის ფურცლებზე

დახაზეს ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები, შემდეგ გამოჭრეს, გააკეთეს

პრეზენტაციები და ისაუბრეს თითოეული გეომეტრიული ფიგურის თვისებებზე.

წრის მეცადინეობა მოსწავლეთათვის იყო საინტერესო და ნაყოფიერი.


Manana Tsulaia-ს ფოტო.


სტუმრად ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმში

 სტუმრად ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმში

ქ.წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1 საჯარო სკოლის მე-7 კლასის

მოსწავლეები სტუმრად იმყოფებოდა ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმში 2018 წლის

9 მაისს მოსწავლეებს ჰქონდათ გარკვეული ინფორმაცია ვლადიმერ მაიაკოვსკის ცხოვრებისა და

შემოქმედებაზე, თუმცა სახლ-მუზეუმში მოსმენილმა და ნანახმა მათზე დიდი შთაბეჭდილება

მოახდინა.
მადლობა გულთბილი მასპინძლობისთვის მუზეუმის დირექტორს ბატონ ბექას!

Ketino Jikia-ს ფოტო.
 
 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px