123
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 3

საზაფხულო სკოლა - "მწიგნობარი“ - დღე 3

 1. ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები;  ,,მოდი, ვნახოთ ვენახი“;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე  მუშაობა;
 3. ზღაპრის შინაარსის  შემოქმედებითად გადმოცემა-ხატვა ძერწვა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 2

საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 2

 

 1. ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუში; ,,გვრიტი’’;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. როლური თამაში.
საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“ დღე 2

საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“

 1. შევიქმნათ განწყობა მათემატიკის შესასწავლად;
 2. პრაქტიკულ უნარ-ჩვევების განმტკიცებაზე მუშაობა;
 3. ჯგუფური მუშაობა.
საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“ - დღე 1

საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“ - დღე 1

 1. შევიქმნათ განწყობა მათემატიკის შესასწავლად;
 2. პრაქტიკულ უნარ-ჩვევების განმტკიცებაზე მუშაობა;
 3. ჯგუფური მუშაობა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 1

საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 1

 1. ხალხური   ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები: “რწყილი და ჭიანჭველა“;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. როლური თამაში.


  

საზაფხულო სკოლა -„მწიგნობარი“

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს N1 საჯარო

სკოლაში ფუნქციონირებას იწყებს საზაფხულო სკოლა -„მწიგნობარი“


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27

 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px