123
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 6

საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 6

 1. ნუმერაცია, რიცხვთა შედგენილობა, შესაბამისობა სიმრავლეთა                                                                              ელემენტებს შორის შეკრება-გამოკლება;
 2. მათემატიკური აზროვნების განვითარებაზე მუშაობა;
 3. ჯგუფური მუშაობა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 6

საზაფხულო სკოლა - მწიგნობარი“ - დღე 6

 1. მაღალმხატვრული ნაწარმოები: „გულკეთილი ქვრივი“;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. წყვილებში მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.
საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 5

საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 5

 1. ნუმერაცია, რიცხვთა შედგენილობა, შესაბამისობა სიმრავლეთა ელემენტებს შორის შეკრება-გამოკლება;
 2. მათემატიკური აზროვნების განვითარებაზე მუშაობა;
 3. ჯგუფური მუშაობა. 
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 5

საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 5

 1. ხალხური ზღაპარი ,,ხარბი და ალალმართალი’’;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. ზღაპრის  შინაარსის შემოქმედებითად გადმოცემა-ხატვა, ძერწვა .
საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით" - დღე 4

საზაფხულო სკოლა "მათემატიკა ხალისიანი განწყობით"

 1. წარმოდგენების განვითარება სივრცესა და დროზე;
 2. კრიტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე მუშაობა;
 3. წყვილებში მუშაობა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 4

საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 4

 1. ხალხური ზღაპარი ,,კონკია’’;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა
 3. ზღაპრის შინაარსის შემოქმედებითად  გადმოცემა-ხატვა, ძერწვა.
საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“ - დღე 3

საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“ - დღე 3

 1. წარმოდგენების განვითარება სივრცესა და დროზე;
 2. კრიტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე მუშაობა;
 3. წყვილებში მუშაობა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 3

საზაფხულო სკოლა - "მწიგნობარი“ - დღე 3

 1. ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები;  ,,მოდი, ვნახოთ ვენახი“;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე  მუშაობა;
 3. ზღაპრის შინაარსის  შემოქმედებითად გადმოცემა-ხატვა ძერწვა.
საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 2

საზაფხულო სკოლა - - მწიგნობარი“ - დღე 2

 

 1. ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუში; ,,გვრიტი’’;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. როლური თამაში.
საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“ დღე 2

საზაფხულო სკოლა - „მათემატიკა ხალისიანი განწყობით“

 1. შევიქმნათ განწყობა მათემატიკის შესასწავლად;
 2. პრაქტიკულ უნარ-ჩვევების განმტკიცებაზე მუშაობა;
 3. ჯგუფური მუშაობა.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24

 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px