123
1 2 3 4 5


რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

8.05.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში ჩატარდა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია
განსახილველი საკითხი: ზეპირად მოკლე სიტუაციების შედგენა
ნაცნობ თემატიკაზე დაყრდნობით(გაცნობა, მისალმება) მოკლე სიტუაციების შექმნა,

რის საფუძველზე განამტკიცებენ ლექსიკურ მარაგს, ასევე გაამყარებენ

გრამატიკულ სტუქტურებს


Ketino Jikia-ს ფოტო.

 

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

1.05.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია
განსახილველი საკითხი რიცხვითი სახელები
რაოდენობითი და რიგობითი რიცხვითი სახელები, რიგობითი რიცვითი სახელის სქესის განხილვა და არსებით სახელთან შეთანხმება შესაბამისი სავარჯიშოების შესრულება

Ketino Jikia-ს ფოტო.
  

მათემატიკის წრის: ,,ევრიკა" - ს მეცადინეობა

მათემატიკის წრის: ,,ევრიკა" - ს მეცადინეობა

 

სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში

ჩატარდა მათემატიკის წრის: ,,ევრიკა" - ს მეცადინეობა. განხილული

თემა იყო: ,,სიგრძისა და წონის საზომ ერთეულებს შორის კავშირი ".
მათემატიკის მასწავლებელი: მანანა წულაიარუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

24.04.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში

ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია
განსახილველი საკითხი: მინი დიალოგის მოსმენა ჩემი გატაცებები 
მოსწავლეები უსმენენ მინი დიალოგს კომპიუტერის საშუალებით, ერთმანეთს

უსვამენ შეკითხვებს, თუ რა გაიგეს, რომელი ნაცნობი სიყტვა დააფიქსირეს


Ketino Jikia-ს ფოტო.
 

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა

 

17.04.2018 ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის №1საჯარო სკოლაში ჩატარდა რუსული ენის წრის ,,Русское слово'' მეცადინეობა
მასწავლებელი :ქ.ჯიქია
განსახილველი საკითხი:ზედსართავი სახელის ხარისხის მცნება
აღმატებითი და შედარებითი ხარისხი, ბოლოსრთების გაცნობა
ზედსართავი სახელის ხარისხის წარმოება

Ketino Jikia-ს ფოტო.


მათემატიკის წრის ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა

 

მათემატიკის წრის ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა

12.04.2018 წელი - სსიპ ოტია იოსელიანის სახელობის ქ.წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მათემატიკის წრის ,,ევრიკის" მორიგი საწრეო მეცადინეობა. განხილული თემა იყო: ,,მათემატიკური კროსვორდები". 
წრის ხელმძრვანელი - მათემატიკის მასწავლებელი მანანა წულაია.

Manana Tsulaia-ს ფოტო.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18

  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px
  • count 88x31px