123
მთავარი გვერდი » მთავარი » ღია გაკვეთილი III-ბ კლასში – "შემოდგომა და ჩვენთან მოზამთრე ფრინველები"
1 2 3 4 5

ღია გაკვეთილი III-ბ კლასში – "შემოდგომა და ჩვენთან მოზამთრე ფრინველები"

 

 

"შემოდგომა და ჩვენთან მოზამთრე ფრინველები"

 

        იაკობ გოგებაშვილის 172-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში III-ბ კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი ქართულ ენაში თემაზე – "შემოდგომა და ჩვენთან მოზამთრე ფრინველები". (მასწავლებელი: მარინა ქარქაშაძე)

         გაკვეთილი ეძღვნებოდა შემოდგომას და ჩვენთან მოზამთრე ფრინველებს. ჯგუფებად დაყოფილი მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა სახის აქტივობებში, მოწყობილი ჰქონდათ შემოდგომის ნობათით კუთხე. მასწავლებელმა ისტ-ის გამოყენებით მოსწავლეებს მიაწოდა მასალა ჩვენთან მოზამთრე ფრინველებზე. 

          

 

 

 

 

 

 

 


შეფასება
 (ხმების რაოდენობა #: 1)
ნახვები: 15295 | [complaint]პასუხი ავტორს![/complaint] |
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Lestel
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 03:11
Positive family historyArrays of sensors detect the smallest of vibrations passing through the operating instruments yielding information such as tissue resistance and fluid slipperiness.Acute necrotizing pneumonia gramnegative rods c. brand viagra Spector Germs Are Us.Not so.bone marrow cells mechanical e.Increased Pa CO is a sign of respiratory muscle fatigue or severe airway obstruction.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
WiliHeirl
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 04:53
Information on surgery in Ancient China is scant.The only medication now approved in the United States for such rescue treatment on an outpatient basis is rectal diazepam Diastat but many patients find this route inconvenient or are too embarrassed to use it. Online pharmacy Update Date Updated by Timothy Rogge MD Medical Director Family Medical Psychiatry Center Kirkland WA.e.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
JeryClet
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 06:36
Rest is very important after a concussion because it allows the brain to heal.He alighted on carbolic acid now usually known as phenol which was extracted from coal tar.Low blood pressure hypotension can be caused by age illness or blood loss and may result in dizziness fainting and in extreme cases shock. priligy dapoxetine avis declared that he had failed to find Galens septal poresand in one of Vesaliuss successors Matteo Realdo Colombo proposed that blood flowed between the lungs and the heart along the pulmonary vein.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Richardsa
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 06:41
can you buy valium online in australia <a href=http://www.diazepamvaliumonlinepharmacy.com/>valium price </a> - @ valium sale


What To Drug Chemists Do
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
JeryClet
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 08:32
Lifelong anticoagulation with heparin or warfarin is essential without exceptions as these devices are very thrombogenic.Science Society Picture Library Science Museum c.They were also said to be thoughtful inventive and artistic.Longer courses of antibiotic use provide better treatment outcomes. cialis 5 mg 28 comprimidos The presence of liver disease is a primary factor in determining the prognosis.Modern hardwearing metals used include titanium stainless steel and cobalt chrome.diagnosisAnisocoria may be an indication of neurologic injury or disease Figure A.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Geogkast
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 08:44
That means your bodys immune system mistakenly attacks healthy tissue.Consider two events in metabolic alkalosis a.Drugsthiazide diuretics inhibit renal excretion lithium increases PTH levels in some patients e.Epiphrenic diverticula is found in lower third of esophagus. cialis viagra combo pack c.Learn nervous system combining forms and use them with sufxes and prexes.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 11:07
wheal Smooth edematous swollen papule or plaque that is redder or paler than the surrounding skin.This is analogous to setting a pendulum swinging by applying to it a force at the frequency of the pendulum resonance.A contemporary of van Leeuwenhoek was Italian scientist physician and anatomist Marcello Malpighi. effet du propecia These include regulators of DNA mismatch repair such as MLH and MGMT O methylguanineDNA methyltransferase and negative regulators of Wnt signal ing such as Wnt inhibitory factor WIFb..The surface area A along the cut midsection is A L r
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
JeryClet
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 11:52
Several states had already instituted riskadjusted payment systems for their Medicaid programs.microscopic projections in the walls of the small intestine papillae villi rugaeDiphtheria the strangling angel is a devastating infection that particularly affects children. levitra foie subhepaticpertaining to below the liver.If any features of anaphylaxis eg hypotension respiratory distress stridor gastrointestinal distress swallowing problems joint swelling joint pain are present immediate medical intervention should occur.More recently body parts such as hands and faces have been transplanted see pp.STEEL HAND C
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Lestel
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 13:17
If circulation of CSF in the brain or spinal cord is impaired uid accumulates under pressure in the ventricles of the brain.Previously reviewed by Eric Perez MD St.Lasers in Medical Imaging As was discussed in connection with confocal microscopy SectionThere are no defects in the capsule. commander du viagra sur internet treatmentCancer Antonellis A.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 14:49
Typically in an insect the size of a bee the volume of the resilin may be equiv alent to a cylinder cm long and cm in area.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.Surgical therapy Aortic valve replacement is the treatment of choice.Then a urine and blood sample are taken. comprar cialis de forma segura Power SI unit J s name of unit watt W Conversions W ergssecDugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine.d.On the other hand patients with sepsis have high fluid requirements so deter mining the appropriate fluid management may be difficult.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 19:20
gdL portal HTN is unlikely and other causes must be considered. order cialis online Not related to obesity.brinogenSmith underwent a PET scan.Another chest xray showed that the tube was correctly placed in the right pleural space but the fractured ribs and pleural effusion were on the left.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Lestel
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 12 ივნისი 2015 22:55
.They suggest that I have a followup CT scan and additional testing when pneumonia episodes actually occur.If cirrhosis develops you may need to manage the complications of cirrhosis. cialis modo de uso Cure depends on early detection and surgical removal of the cancerous tissue.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
JeryClet
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 00:22
severe burning pain due to nerve injuryEach atom releases its excess energy in a single photon. cheap viagra 100mg to onehalf of the wall tends to be smaller and presentation is similar to unstable anginacardiac enzymes differentiate the twoPatient should be admitted.Cromer see Bibliography calculates the meta bolic rate while running.There are two types of electric charge positive and negative.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 08:24
It was not an easy sneeze and I was aware of the result immediately.Sudden transient disturbances of brain function cause seizuresEnlarged prostate Called benign prostatic hypertrophy or BPH prostate growth affects virtually all men overkg m vendo cialis generico madrid e.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 09:51
This can happen if you have a urine infection difficulty emptying your bladder a biopsy of your prostate or if you use a catheter.ObesityAcetylcholine norepinephrine epinephrine adrenaline dopamine serotonin and endorphins are examples of neurotransmitters.U. cheap viagra online Suggested Reading Breedlove Watson and Rosenzsweig Biological PsychologyAntitopoisomerase I antiscleroderma Ab is very specific for the diffuse form.URINARY SYSTEM H I
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 11:10
Here S is the force produced per unit area of the muscle.Treatment.Synergism. viagra without prescription. The doctor will perform a physical exam and look for signs of poor development.A crowbar is an exam ple of a Class lever.Carcinogenesis Sananbenesi F.She was often represented as a woman with a dog or a woman with the head of a dog or even as a wolflike figure.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 13:40
m isThe external part of the system is small enough to be placed behind the ear. cialis generico canada The participation rate was about
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Geogkast
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 13:40
A.Schneider P.Transthoracic needle biopsy under fluoroscopic or CT guidance a.gained fame in western Europe under the Latin version of his name Avicenna. viagra no prior prescription Prostatitis has been associated with a range of problems related to reduced libido sexual dysfunction and troubles with partners.LArginine administration failed to improve CC relaxation which was suggested to be due to impairment of the NOS activity and reduction of NO formation.Chronic condition of persistent obstruction of air ow through bronchial tubes and lungs.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Geogkast
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 14:56
Pharmacokinetics and tissue concentrations of cefuroxime. accutane online The vector technique has been widely used in other areas of biological sciences since the s to make genetically modified bacteria and crops for example.Kussmauls sign JVD venous pressure fails to decrease during inspiration c.Cognitive function was evaluated using a global cognitive score with tests categorized into domains episodic memory semantic memory working memory perceptual speed and visuospatial ability.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Lestel
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 13 ივნისი 2015 18:20
Her total serum cholesterol concen tration is mgdL and HDL is mgdL. Viagra Online meningitis LP
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
Lestel
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 02:59
Born in Bristol England Blackwell emigrated with her family to New York in and moved to Cincinnati eight years later.Similar instruments were still in use during the th century.visual examination of the abdominal cavity peritoneoscopyD. cialis 20 mg Home blood pressure moni toring is an alternative.Review provided by VeriMed Healthcare Network.Hyperkalemia KHowever the nervous system uses nerves to conduct information whereas the endocrine system uses blood vessels as information channels.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 09:18
Science Photo Library cr Wellcome Images Hugh Sturrock cla Wellcome Library London cr.In another study myofascial trigger point release and pelvic floor reeducation also lead to a significant improvement in NIHCPSI score Anderson et al and also improved sexual function in men with CPCPPS Anderson et alIn more recent times France led the way establishing specialized institutions in the s and in Our Ladys Hospice opened in Dublin Ireland bringing new philosophies and standards of care for the seriously and terminally ill patientsmany of whom suffered from tuberculosis. levitra brand online Standard treatment for DVT or PE as in patients without primary hypercoagulable statesPrevalence of symptomatic androgen deficiency in men.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 14:55
Acute AR e. buy viagra online Treatment is surgery complete resection of the cyst with a biliaryenteric anasto mosis to restore continuity of biliary system with bowels Bile Duct stricture Most common cause is iatrogenic injury e.USCOMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING cheilo lip cheilosis Labio also means lip.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 16:49
only a bit dizzy. viagra femme Steroid drugs can slow the loss of muscle strength.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 17:16
A persons maximum heart rate is calculated by subtracting age from age.Heart failure symptoms such as dyspnea on exertion orthopnea or PNDWhen added to a stool sample it reacts with any blood present in the feces.You will nd complete denitions for all of these terms and their audio pronunciations on the Evolve website. cialis without prescription s.Standard medical dictionaries define the term as the state of the organism when it functions optimally without evidence of disease or abnormality.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 19:56
gluco sugar gluconeogenesis Liver cells make new sugar from fats and proteins.Phrenology came to the fore in the early th century with the work of German physician Franz Joseph Gall.If patient is hemodynamically stable start antiarrhythmic therapy IV amiodaronesee Quick Hit Most common cause of death in first few days after MI is ventricular arrhythmia either VT or Vfib. Isotretinoin c.Buss.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 21:09
nocto night nocturia Frequent excessive urination at night.Lee M. finasteride 1mg generico comprar propecia Harvard professor Benjamin Waterhouse carries out the rst vaccinations in the US.Osteoarthritismost common cause of knee pain in older patients see belowChromosomes contain all of your genes and DNA the building blocks of the body.years with
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
HectNed
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 14 ივნისი 2015 22:35
D.The amount of energy consumed by a person depends on the persons weight and build.skin biopsy Suspected malignant skin lesions are removed and examined microscopically by a pathologist.bacterial infection that invades the urethra and reproductive tract of men and women and is the major cause of nonspecic urethritis in males and cervicitis in females ch isotretinoin and the average surface area of each person isPneumococcal vaccine.menorrhagia iron deciency anemiaFor this reason many people suggest not using clopidogrel with PPIs.
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
yhzbuvkwas
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 15 ივნისი 2015 08:38
Er überzeugte sie vom Potenzial der Technik. map de singulair Die primäre Messgröße ist Profit- statt Umsatzanteile. map de singulair Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 15:30 20.12.
ZEIT ONLINE : Wirtschaft Thu, 11 Jun 2015 05:02:32 0200 http://www.miz.org/suche_map-de-proscar-ma.html Von Andrian Kreye und Sonja Zekri mehr...
[complaint]პირადი პასუხი![/complaint]
pfalpxlypl
 • უფლებამოსილება: Гости
 • 15 ივნისი 2015 11:23
CrossRef,PubMed,CAS,Web of Science Zhang, A., J.A. map de yasmin Angeblich zahlt der Verein 32 Millionen Euro. map de finpecia Bisher war Vizekanzler MГјntefering der PrГјgelknabe.
Digestive diseases and sciences 41: 2493–2498. http://www.miz.org/suche_map-de-lamisil-ma.html Juni 2015, 07:21 Teilen Jetzt teilen via...
1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px